Komputronik API Sp. z o.o.

Komputronik API Sp. z o.o.
ul. Wolczynska 37, 60-003 Poznan
tel. +48 (61) 66-80-641, fax +48 (61) 863-81-81
www.komputronik-api.pl

 

 

Sad Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy KRS 0000377730;

NIP 779-23-87-508; REGON 301655314; kapital zakladowy w pelni oplacony: 60.000 PLN